Rodzaje zajęć:

ZAJĘCIA MUZYCZNE GRUPOWE

Zajęcia dla maluszków od 0 do 3 roku życia

czas: 30 minut
grupy: od 5 do 12 osób
+ rodzice uczestniczą w zajęciach razem z dziećmi

Właściwie całe zajęcia prowadzimy głosem. Podczas zajęć nie mówimy ( zarówno prowadzący jak i rodzice). Prezentujemy dzieciom śpiewanki w różnorodnych skalach oraz rytmiczanki w metrach prostych i złożonych. Poruszamy się rytmicznie, próbujemy zachęcić dzieci do eksperymentowania z własną formą ruchu. Prezentujemy dzieciom motywy tonalne i rytmiczne. Okres akulturacji – zanurzamy dziecko w bogate środowisko muzyczne i staramy się by mogło czerpać z niego jak najwięcej. Towarzyszą nam zabawy z chustami, piłkami i bańkami mydlanymi, choć głównie staramy się zainteresować dziecko samą muzyką.

Zajęcia dla maluszków od 2 do 4 roku życia

czas: 30 minut
grupy: od 5 do 12 osób
+ rodzice uczestniczą w zajęciach razem z dziećmi

Śpiewamy i rytmizujemy przez całe zajęcia. Staramy się nie używać słów ( zarówno prowadzący jak i rodzice), choć niekiedy wprowadzamy je przy rytmiczankach. W dalszym ciągu prezentujemy dzieciom śpiewanki w różnorodnych skalach oraz rytmiczanki w metrach prostych i złożonych, zachęcając do ruchu. Prezentujemy dzieciom motywy tonalne i rytmiczne. Wciąż trwa okres akulturacji – zanurzamy dziecko w bogate środowisko muzyczne i staramy się by mogło czerpać z niego jak najwięcej. Towarzyszą nam nieco bardziej dynamiczne jeśli chodzi o ruch zabawy z chustami, piłkami i bańkami mydlanymi, czy chustą animacyjną.

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym od 4 do 5 roku życia

czas: 40 minut
grupy: do 6 osób
+ rodzice uczestniczą w zajęciach razem z dziećmi

Ponieważ do grup przedszkolnych przychodzą dzieci ze zróżnicowanym poziomem zdolności i umiejętności, praca nasza odbywa się dalej w zakresie akulturacji ale też imitacji. Charakter tych zajęć jest bardziej „zadaniowy” dla dzieci, choć wszystkie zadania mają formę swobodnej zabawy z różnymi kolorowymi pomocami lub instrumentami. W dalszym ciągu stosujemy pracę motywiczną tonalną i rytmiczną budującą słownik muzyczny dzieci. Wprowadzamy elementy gry na instrumentach, głównie perkusyjnych, ale tez zaznajamiamy dzieci z takimi instrumentami jak skrzypce czy pianino.

Zajęcia dla dzieci – grupa integracyjna od 0 do 4 roku życia

czas: 30 minut
grupy: od 5 do 10 osób
+ rodzice uczestniczą w zajęciach razem z dziećmi

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, zespół Aspergera, zespół Downa). Prowadzone są podobnie jak w grupach 0 – 3l i 2 – 4l z większym uwzględnieniem potrzeb dzieci. Podstawową rolę w zajęciach odgrywa śpiew i gra na instrumentach.

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH

Żeby dziecko mogło podjąć naukę gry na instrumencie powinno mieć odpowiednią gotowość muzyczną. Najlepiej jest jeśli takie zajęcia zaczyna dziecko, które przeszło już stadia audiacji wstępnej. Zajęcia z instrumentu są bardzo zróżnicowane – to jak wyglądają konkretne zajęcia zależy w dużej mierze od gotowości muzycznej w jakiej znajduje się dane dziecko. Lekcje te są połączeniem rozwijania zdolności muzycznych i działań w kolejności uczenia się. Część lekcji to ćwiczenia poświęcone słuchaniu, śpiewaniu i ćwiczeniom ruchowym, ale także zdobywaniem technicznych umiejętności w zakresie gry na instrumencie. Zobacz: Nauka gry na instrumencie

Zajęcia grupowe z instrumentu dla dzieci od 6 do 8 lat

instrument: skrzypce
czas: 40 minut
grupy: do 4 osób
+ rodzice nie uczestniczą w zajęciach razem z dziećmi

Lekcje indywidualne z instrumentu

instrument: skrzypce lub pianino
czas: 40 minut