CENNIK

  Lekcja L. zajęć Cena Raty
ZAJĘCIA GRUPOWE
Zajęcia muzyczne (0-3, 2-4) 30 min 14 672zł 2 x 336zł / 3 x 224zł
Muzazowe przedszkolaki 40 min 14 720zł 2 x 360zł / 3 x 240zł
Zerówka muzyczna 40 min 14 760zł 2 x 380zł / 3 x 254zł
         
Zajęcia adaptacyjne 45 min 14 630zł 2 x 315zł / 3 x 210zł
Zajęcia sensoryczno-ruchowe 45 min 14 630zł 2 x 315zł / 3 x 210zł
Wejście jednorazowe 1 55zł
         
ZAJĘCIA INSTRUMENTALNE
Zajęcia indywidualne dla dzieci 40 min 1 85zł
Zajęcia indywidualne dorośli 40 min 1 90zł
         
Zajęcia grupowe (2 os.) 40 min 1 70zł
Zajęcia grupowe (3 os.) 40 min 1 65zł

Numer konta i dane do przelewu:

Muzaza Katarzyna Szymko-Kawalec
ul. Kolejowa 8/1U
58-100 Świdnica
59 1050 1908 1000 0091 4553 2439 (ING)

Wpłaty na zajęcia prosimy dokonywać do 10 dnia każdego opłacanego miesiąca.
Dziękujemy!