CENNIK

Numer konta i dane do przelewu:

Muzaza Katarzyna Szymko-Kawalec
ul. Kolejowa 8/1U
58-100 Świdnica
59 1050 1908 1000 0091 4553 2439 (ING)

Wpłaty na zajęcia prosimy dokonywać do 10 dnia każdego opłacanego miesiąca.
Dziękujemy!