JAK UMUZYKALNIAĆ DZIECKO W DOMU

Co możemy robić z dzieckiem w domu? Jak tworzyć mu sprzyjające środowisko do rozwoju muzycznego? I czy to konieczne?…

Prof. E.E. Gordon:

„Dom rodzinny jest najważniejszą szkołą, z jaką dziecko kiedykolwiek będzie miało okazję się spotkać, a rodzice są najważniejszymi nauczycielami. Większość rodziców jest lepiej przygotowana do kierowania swymi dziećmi i nauczania ich komunikowania się i umiejętności arytmetycznych niż umiejętności muzycznych. Im samym gotowość taka nie jest potrzebna, gdyż nie posiadają wysokiego poziomu muzycznych uzdolnień. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że jako dzieci nie byli właściwie kierowani i nauczani w zakresie rozwoju tych umiejętności. W ten sposób stali się nieświadomymi swej roli trybami w pewnego rodzaju zamykającym się kole.”

„Rodzice, którzy jedynie śpiewają ze względną intonacją oraz potrafią płynnie i swobodnie wykonywać ciałem określone ruchy, nawet jeśli nie grają na żadnych instrumentach, posiadają dostateczne podstawowe przygotowanie dla kierowania i nauczania swoich dzieci w ramach rozwijania ich umiejętności muzycznych.”

„Dopóki rodzice nie poczują się za to odpowiedzialni, czy to sami z siebie, czy pod wpływem nauczycieli i przyjaciół, ich dzieci przez całe życie będą miały ograniczone możliwości rozumienia i ujmowania muzyki.”

„Teoria uczenia się muzyki według Edwina E.Gordona. Materiały II seminarium autorskiego”, pod red.E.Zwolińskiej, K.Jankowskiego Bydgoszcz-Warszawa 1995

Co możesz zrobić, żeby sprzyjać rozwojowi muzycznemu swojego dziecka w domu?

A czego robić nie należy?…

Pamiętaj:

Dziecko uczy się poprzez różnicowanie. Uczy się co czym nie jest – musi więc poznać bardzo dużo różnorodnych przykładów muzycznych.

Dziecko również chłonie muzykę, kiedy śpi. Możesz dostosowując odpowiednią głośność puszczać na odtwarzaczu spokojne melodie, muzykę instrumentalną czy kołysanki.

Lepiej śpiewać dziecku nieczysto (fałszując), niż nie śpiewać w ogóle!!!

Każde dziecko przechodzi przez stadia rozwoju we własnym tempie.

Pamiętaj o zasadzie „nie przeszkadzaj”, ale też z powodu swoich braków w edukacji muzycznej nie pozostawaj bierny w podejmowaniu działań muzycznych względem swojego dziecka, bo żadna instytucja oświatowa nie zapewni dziecku wczesnego i najważniejszego kontaktu z muzyką.

Jakiej muzyki słuchać z dzieckiem?

muzyka instrumentalna
interesująca dla rodziców
nagrania dobrej jakości
utwory nie dłuższe niż 1 – 1,30 minuty
różne style muzyczne
wiele kontrastów
zróżnicowanie dynamiki
zróżnicowanie barwy

Jak śpiewać dzieciom?

DLA DZIECI, a nie z nimi
swobodnie
bez słów, na sylabach ba, pa, ta, ma
jak najwięcej różnych piosenek
z akompaniamentem lub bez
śpiewać piosenki w tej samej tonacji i w tym samym tempie
pamiętać o skali głosu dziecka (dziecko nie zaśpiewa zbyt wysoko, ani zbyt nisko)