Katarzyna Szymko-Kawalec

Jest absolwentką dyrygentury symfonicznej i operowej Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. AM dr hab Marcina Sompolińskiego oraz Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gorzowie Wielkopolskim w klasie skrzypiec.

Brała udział w kilku kursach dyrygenckich, współpracowała z różnymi zespołami orkiestrowymi w Gorzowie i Poznaniu. Przez dwa lata prowadziła wokalno-instrumentalny zespół Musica Maxima, zajmujący się prezentowaniem dotąd nie wykonywanych utworów pochodzących z polskich archiwów odkrywanych przez Ośrodek Dokumentacji i Promocji Muzyki Polskiej.

Odkąd pojawiła się na świecie jej pierwsza córeczka Emilka, zaczęła interesować się metodą umuzykalniania małych dzieci i niemowląt profesora Edwina Eliasa Gordona.

Od tego czasu systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Zrealizowała kurs gordonowski „Improwizuję czyli audiuję” we Wrocławiu dla osób kierujących edukacją muzyczną małego dziecka od 0 do lat 6 organizowany przez Polskie Towarzystwo Edwina Eliasa Gordona (PTEEG). Jest jednym z nielicznych specjalistów (jedynym w Świdnicy) nauczania muzyki według nowatorskiej koncepcji uczenia muzyki profesora Gordona, a także członkiem PTEEG i certyfikowanym instruktorem.

W listopadzie 2013 roku uczestniczyła w warsztatach „Wspieranie indywidualnych uzdolnień dziecka drogą do sukcesu w edukacji muzycznej” zorganizowanych przez Autorską Szkołę Muzyki Allegretto we Wrocławiu, co roku uczestniczy też w Międzynarodowych Seminariach Gordonowskich.

Przeszła wszystkie możliwe stopnie muzycznej edukacji formalnej i zdobyła kilkuletnie doświadczenie pracy nauczycielskiej w tradycyjnej szkole muzycznej. Od kilku lat naucza wyłącznie wg założeń teorii uczenia się E.E. Gordona i wciąż szuka nowych, alternatywnych rozwiązań na kształcenie i rozwój muzyczny dzieci.

Jest mamą Emilki i Ady.

Ewa Marchel

Jest absolwentką II LO w Świdnicy i mamą dorosłych już dzieci Karoliny, Filipa i Julii.

Lubi pomagać innym. Pracowała wiele lat w zawodzie asystentki stomatologicznej, wspierając i otaczając opieką szczególnie tych, którym z trudem przychodziło było przekroczyć próg dentysty.

Śpiewa od urodzenia, kocha muzykę i wciąż
doskonali swoje umiejętności głosowe śpiewając w chórach już od przedszkola aż do chwili obecnej.

Śpiewa m. in. w chórze Św. Józefa u oo Paulinów, Dzikim Chórze przy Świdnickim Ośrodku Kultury, oraz w Społecznym Chórze Bachowskim.
Podpisuje się pod mottem „Muzyka łagodzi obyczaje”.