NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE

Kilka ważnych informacji dotyczących nauki gry na instrumencie…

Nie można powiedzieć jaki wiek chronologiczny rozpoczęcia nauki gry na instrumencie jest najlepszy. Ważny jest wiek muzyczny danego dziecka.

Nie jest prawdą, że im szybciej dziecko zacznie się uczyć grac na instrumencie, tym lepiej będą grały. To jak dobrze dziecko będzie grało zależy od tego, jak dobre ma przygotowanie muzyczne.

Dopóki dziecko nie śpiewa czysto i nie potrafi poruszać całym ciałem zgodnie z określonym rytmem, nie będzie w stanie czysto i w prawidłowym rytmie grać na instrumencie.

Jeśli dziecko nie ma jeszcze gotowości do podjęcia nauki gry na instrumencie, nauczyciel powinien pracować nad jej wykształceniem poprzez wprowadzenie ćwiczeń ze śpiewania, recytowania, poruszania się z wykorzystaniem różnych skal i metrów, żeby wzbogacić muzyczny słownik motywów tonalnych i rytmicznych.

Każde dziecko powinno opanować dwa instrumenty, swój własny jakim jest ciało (śpiew) i dopiero w drugiej kolejności instrument rzeczywisty jak skrzypce czy fortepian.

Dziecko powinno grać na instrumencie, który odpowiada mu barwowo, a także ze względu na jakości i zakres wydobywanych dźwięków.

Nie można nauczyć się audiowania1 jedynie przez grę na instrumencie.

Bardzo istotna w podjęciu nauki gry na instrumencie jest również gotowość dziecka wynikająca z jego osobowości i gotowości emocjonalnej.

Napięcie, które towarzyszy niekiedy grze na instrumencie nie jest związane z technicznymi trudnościami, ale nieumiejętnością wyaudiowania tego co ma być zagrane na instrumencie.

To nauczyciel odpowiedzialny jest za nauczenie dziecka właściwego ćwiczenia, a nie za wychwalanie lub karcenie z powodu czasu, jaki poświęciło na ćwiczenie i ilość powtórzeń w trakcie ćwiczenia.

Uczymy dziecko czytać tylko to, co potrafi już wyaudiować i zagrać. Teoria muzyki, czyli właściwie teoria tego jak zapisywać muzykę, powinna być wprowadzana na samym końcu.

Im dłużej nauczyciel powstrzymuje się przed wprowadzeniem notacji, tym większą muzykalność rozwinie u swoich uczniów.

1 Zobacz: O teorii E.E.Gordona