ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zajęcia dla dzieci powyżej 6. roku życia

Pokoleniowy team malarski, czyli mama z córką, Marta B. Kowalska i Konstancja Kowalska, poprowadzą dla Waszych pociech warsztaty artystyczne, które oparte są na nietuzinkowym, autorskim programie, bazującym na formach nie tylko malarskich, ale również przestrzennych.

Dzieci są małymi odkrywcami, a co za tym idzie, ich fantazja i ukryte talenty nie powinny być w żaden sposób ograniczane. Dlatego też dzięki różnorodnym technikom, takim jak malowanie na różnego rodzaju podkładach, tworzenie struktur, przygotowywanie mas wykorzystywanych do form przestrzennych itd. Wasze dzieci zapoznają się z materiałami, z którymi nie miały dotąd kontaktu i ich nietypowym zastosowaniami.

Zajęcia będą odbywać się na zasadzie twórczego poznania poprzez zabawę. Zależy nam na indywidualnym rozwoju dzieci, w związku z tym warsztaty oparte będą na poszerzaniu ich możliwości poznawczych oraz manualnych. Zaledwie kilkuosobowa grupa dzieci jest dla nas szansą personalnego dotarcia do każdego małego artysty.

Jakie cele chcemy osiągnąć podczas naszych WARSZTATÓW?

Chcemy rozwinąć sprawność manualną oraz rozbudzić wyobraźnię, zapoznać dziecko z różnymi technikami plastycznymi oraz niestandardowymi materiałami. Uczyć obserwacji otaczającego świata bez wyuczonych schematów, ale także samodzielności i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Pozwolić dzieciom komunikować się ze światem w sposób niewerbalny, czego wyrazem może być każda forma twórczości, dzięki której można dzielić się z rówieśnikami doświadczeniami z poznawania otaczającego świata. Poprawić percepcję, spostrzegawczość jak również poszerzyć myślenie o myślenie przestrzenne – posługiwanie się kodem wizualnym, ale także wspomagać kondycję ruchową w szczególności rąk i palców (zwłaszcza przydatne do nauki pisania w późniejszym okresie życia) co przyczynia się do poprawy motoryki całego ciała w sposób niezauważalny. Chcielibyśmy także by nasze zajęcia uczyły działania w grupie, współpracy, żeby uwrażliwiały naszych młodych uczestników na piękno otaczającego nas świata, ale równocześnie żeby kształtowały swój własny styl, wyczucie kolorystyczne, a także żeby dostarczały radości z samego procesu tworzenia jak i wykonanych dzieł.

Jakie techniki będzie można spotkać na zajęciach?

Podejście do twórczości dzieci a zabawa malarska

“Powszechnie przyjmuje się, że dziecko poprzez rysowanie chce nam coś przekazać. Takie podejście sprawia, że rysując, stara się ono spełnić oczekiwania dorosłych. Dzieci tworzą z przeświadczeniem, że za chwilę zostaną ocenione. W rzeczywistości jednak rysowanie powinno służyć wyłącznie zabawie dziecka i nie powinno podlegać żadnym osądom. Tylko wtedy dziecko może wyrazić coś, dla czego nie znajduje innego środka wyrazu – w ten sposób powstaje „ślad”.”

Arno Stern, twórca autorskiej pracowni malarskiej Malort